ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมหาวิทยาลัย

การประชุม ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  เป็นประธานการประชุม ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้อง...

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)”

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณบริเวณมณฑลพิธี ข้างโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย...

กิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนมีนาคม

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชาคม มจร พร้อมใจสวดมนต์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่งามและสืบทอดต่อไป นำโดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ...

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑”

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง "MCU ๔๐๔" อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ...

กิจกรรม

วีดีโอ

Selected Title