ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

0
1263

https://info.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-เดือนกรกฎาคม.pdf