ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

0
384

https://info.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/429.pdf