ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

0
213