ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

0
206