ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0
178