ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0
202