ตักบาตรเทโวโรหณะ 2563

0
187

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาพุทธศาสนิกชนประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป เดินลงจากบันไดนาค เพื่อรับบาตรจาก พุทธศาสนิกชนประชาชน ตามประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติมายาวนานหลายสิบปี ท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เย็นสบาย