พิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม

0
109

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากรส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนตุลาคม ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภามหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา