ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต

0
455

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

– นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
– นิสิตคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
– นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
– นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลามรรค ๘ สวนเวฬุวัน(สวนไผ่) พุทธมณฑล จ.นครปฐม