ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร พระนิสิต มจร

0
418

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ พระนิสิต จำนวน 1,000 รูปต่อวัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา