มจร เปิดรับนิสิตใหม่ 2563

0
785

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcu.ac.th โทร 035-248-000 ต่อ 8424