พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มจร

0
127

รับฟังการบรรยายพิเศษ โดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร https://fb.watch/7AjKmpY-lt/