ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มจร ถวายมุทิตาสักการะพระสงฆ์ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

0
507

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำหนังสือสวดมนต์ฉบับพกพา จัดพิมพ์โดย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองแผน กองกิจการวิทยาเขต มอบถวายเพื่อแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ ผอ.อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดโพธิ์เรียง พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ดร. (ถวิล กัลยาณธัมโม) ผอ.สำนักทะเบียนฯ วัดราชสิทธิฯและ พระครูปิยธรรมบัณฑิต ดร. (พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธัมโม) ผอ.กองกิจการวิทยาเขต วัดวิเศษการ ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐