พุทธจิตวิทยา (Buddhism Psychology) กับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี

0
96

คลิ๊กเลย https://fb.watch/7Aj1YjsZ2R/