ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

0
57