ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

0
70