พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ

0
194

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น.พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 92 ปี นายแพทย์รัศมี – คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร โดยมี คุณอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นพ. รัศมี และคุณหญิงสมปอง วรรณิสสร บริจาคปัจจัย จำนวน 240,000 บาท ดังนี้

  1. ค่าภัตตาหารพระนิสิต มจร  จำนวน 40,000 บาท 
  2. สมทบทุนพัฒนาวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จำนวน 200,000 บาท 

เนื่องในการทำบุญอายุวัฒนมงคล 92 ปี  และทำบุญอุทิศเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตทุติยสภานายก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตไทยและนานาชาติ โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร., อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นประธาน และ พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา