พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)”

0
258

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณบริเวณมณฑลพิธี ข้างโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธี