กิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนมีนาคม

0
164
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชาคม มจร พร้อมใจสวดมนต์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่งามและสืบทอดต่อไป นำโดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร