“พระพรหมโมลี” เป็นประธานเปิดสอบบาลีสนามหลวง ระดับชั้นเปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค

0
188