ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก”

0
1697

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก” วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา