มจร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
159

13 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่างประเทศ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา