พิธีทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ บุรพมหากษัตริย์ ฯ ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนา มจร

0
327
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมมตาเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ บุรพมหากษัตริย์ และพิธีทำบุญอุทิศแด่บุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากนั้นประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร. วังน้อย อยุธยา

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMCUTVChannel%2Fvideos%2F3499762006730204%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>