พิธีบวงสรวงฯ และพิธีเปิดนิทรรศการ “งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ”

0
337

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMCUTVChannel%2Fvideos%2F309036980328917%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ในภาคเช้า พิธีสักการะพระพุทธโสธร พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ จากนั้น พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดนิทรรศการประวัฒิและพัฒนาการ “๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” และนิทรรศการ KM และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยนางสาวนุชนภา ชื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวง อว.