งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ

0
544
#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามต่อบุคลากรและประชาคมของมหาวิทยาลัย