ขออนุโมทนาบุญแด่ คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร

0
207

ขออนุโมทนาบุญแด่
คณะที่ ๑: คุณแม่จิตรปราณี แซ่ลิ้ม/คุณพรศรี-คุณสุจิน-คุณสุนทร วัฏฏานุรักษ์
– ถวายเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
– ถวายส้มเขียวหวาน+ฝรั่ง
ปรารภะ ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร
แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตไทยและนานาชาติ โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น ๒) มจร.วังน้อย อยุธยา วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

REJOICE IN MERITS TO
KHUNMAE JITPRANI SAELIM /KHUNPORNSRI-KHUN SUJIN-KHUNSUOONTHORN WATTANURAK DONATING 1 PHOTOCOPIER, ORANGES AND GUAVAS FOR A GOOD FORTUNE AND DEDICATED TO ANCESTORS AND CASUALTY

TO ADMINISTRATORS, LECTURERS, STAFF, AND THAI AND FOREIGN STUDENTS PRESIDED OVER AND ENCOURAGED IN DHARMA BY BY ASST. PROF. DR. PHRAKHRU SOPHONBUDDHISAT, VICE-RECTOR FOR PUBLIC RELATIONS AND DISSEMINATION MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY AT THE 72-YEAR-OLD PHRA VISUTTHATHIPBODI BUILDING (DINING HALL), MCU, WANG NOI, AYUTTHAYA, WEDNESDAY 22 JULY 2020.