อธิการบดี มจร กล่าวสัมโมทนียกถาแด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

0
492

ถ่ายทอดสด สัมโมทนียกถาโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แด่เจ้าภาพ และนิสิตที่ฉันภัตตาหารเพล ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

ถ่ายทอดสด สัมโมทนียกถาโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร

ถ่ายทอดสด สัมโมทนียกถาโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แด่เจ้าภาพ และนิสิตที่ฉันภัตตาหารเพล ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน 2020