ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนา)

0
269

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนา) วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ หอพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย