พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อปรับปรุงห้องพัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ มจร วังน้อย

0
31

พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย (เศรษฐีเรือทอง) ได้มอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อปรับปรุงห้องพัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ

 ในการนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นตัวแทนในการมอบเงินแก่ อาคาร ๙๒ ปี โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้จัดการ ในวันที่ ๒๒ ก.ย.  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ มจร วังน้อย

14358697_677884395698246_3453180418087966244_n 14441102_677884392364913_4430229332291508896_n