พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อปรับปรุงห้องพัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ มจร วังน้อย

พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย (เศรษฐีเรือทอง) ได้มอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อปรับปรุงห้องพัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ

 ในการนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นตัวแทนในการมอบเงินแก่ อาคาร ๙๒ ปี โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้จัดการ ในวันที่ ๒๒ ก.ย.  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ มจร วังน้อย

14358697_677884395698246_3453180418087966244_n 14441102_677884392364913_4430229332291508896_n