พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร.ร่วมโครงการสืบสานอารยธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

0
38

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสืบสานอารยธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร มจร เดินทางไปร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

384233_561638570656163_9111988665663702434_n 734367_561638523989501_4095226126358713815_n 1238245_561638663989487_2668641614736408167_n 1511388_561639083989445_5197291283545080641_n 1916603_561638807322806_3413076562308121365_n 1918775_561639507322736_7244961328178825336_n 10152411_561638940656126_7523572733715461222_n 10168026_561638787322808_6157810539015439271_n 10177453_561639137322773_6215511993621365519_n 10300101_561638927322794_2038015441597841003_n 10400782_561638640656156_2934374893487579454_n 10426819_561639173989436_1089374034065281906_n 10568880_561638513989502_3957017433474759248_n 10629861_561639250656095_6909206080934463778_n