การบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์

0
59

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง(คืนที่ ๑) ในการบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์ โยมบิดา พระครูปลัดวิเชียร ชวนปญฺโญ สังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี(อายุ ๗๓ ปี)

23622099_908689012617782_399338330014058225_n 23559649_908977642588919_6277343271200541779_n 23559409_908689035951113_4153000127772142550_n 23561629_908689009284449_1357739267045348824_n 23561750_908977825922234_5491491194675700716_n 23621473_908977729255577_6463258706499277700_n 23658774_908977852588898_636244324680678847_n 23754661_908977719255578_6863242120098027594_n

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์  โดยมี พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากนั้น พระสงฆ์สวดมาติกา ทอดผ้าบังสุกุล และประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดสำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 23658913_910759999077350_3404680727003608763_n 23622371_910760012410682_6756331369078816093_n 23659698_910760015744015_4234755790761843707_n 23722353_910760002410683_8949928290553455944_n 23659289_910760195743997_1312020230977889004_n

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร