โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

0
37

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

20861674_861991327287551_1230489979373667641_o กำหนดการสัมมนา ทีวี

1. เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง
2. เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
3. เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว
4. เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค
5. การทำเพจ Facebook
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
*ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 035-248-000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร