14

สัมมนาวิชาการเรื่อง ” รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร”

February 11, 2017 admin 0

สัมมนาวิชาการเรื่อง ” รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร”  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สัมมนาวิชาการเรื่อง ” รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร”      โดย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     ลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย    

12

พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

February 11, 2017 admin 0

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ประจำปี ๒๕๕๙โดย พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ต่อมาประธานในพิธีได้ มอบโล่กาญจนเกียรติคุณ “ครูดี ศรี พอ.มจร” แก่ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน จากนั้นกล่าวเปิดการปฐมนิเทศการเรียนการสอน และเป็นสักขีพยานการกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ  ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย      […]

13

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร.ร่วมโครงการสืบสานอารยธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

February 11, 2017 admin 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสืบสานอารยธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร มจร เดินทางไปร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

t1

พระพรหมบัณฑิต : ยกย่องอาจารย์จำนงค์เป็นแบบอย่างที่ดีของ มจร.

February 7, 2017 admin 1

  วันนี้ (๒ พ.ค.๕๗) พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมด้วยพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ที่สร้างขึ้นในโอกาศการจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]