ติดต่อ

Address: เลขที่ 79/1ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มจร วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา 13170
Tel: 092-451-4846
Fax: 035-248-095
Email:meda2600@gmail.com