ติดต่อ

Address: เลขที่ 79/1 ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Tel: 035 – 248- 000 ต่อ 8747, 8057, 092 – 451 – 4846

Fax: 035-248-095
Email:mcutvnew@gmail https://koreapills.com/.com