โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

0
126

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของพระนิสิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๓๑๑ รูป/คน  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

25442959_925461494273867_5630903341197117176_n 25498420_925461477607202_6415138492981237601_n 25399109_925461510940532_218309672801795189_n วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรับอาหารบิณฑบาตรการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ลานธรรมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

25396253_926479287505421_7932628830570206438_n 25446461_926479337505416_8039472725058681217_n 25550609_926479507505399_6763334191632692529_n

จากนั้นพระราชพรหมจริยคุณ พร้อมด้วย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

25446483_926753540811329_2763506870128521222_n 25443040_926752500811433_1564816255443371528_n 25443183_926753957477954_5575573231814256981_n 25551944_926752630811420_7298795471468457758_n 25498303_926753517477998_2324678774323478083_n

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
__________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
Tel.035 – 248-000, 8057