เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

0
34

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวงเสวนาดังในภาพประกอบนะครับ

……………………..………………….

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร

10489838_346707578817885_8847436755418721507_n