พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

0
106

25352034_924992944320722_3137066441075204926_o

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดยนิสิตปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี (ส่วนกลาง) จำนวน ๑,๗๕๙ รูป/คน เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ดังนี้ คณะพุทธศาสตร์ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, คณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, คณะมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ณ วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสรรค์ จ.นครสวรรค์

25438898_924992584320758_935459929508389783_o 25352089_924992660987417_2322215702193498654_o 25352050_924992607654089_3219551514410315613_o

การนี้ พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานพิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จากนั้น ประกอบพิธีมอบตัวเป็นศิษย์พระวิปัสสนาจารย์และสมาทานกัมมัฏฐาน ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

25394751_924991760987507_6410559938153391415_o 25398494_924993010987382_721085063634064329_o 25440237_924991917654158_5282025338059963193_o 25398156_924992017654148_8838554531069021868_o 25487375_924992987654051_3224730843158414443_o 25394959_924992744320742_7975651230486628140_o 25395074_924992080987475_6442637621834185881_o

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
__________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
Tel.035 – 248-000, 8057