“สถาปนาคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี “

0
70

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในภาคเช้า คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดป้ายคณะพุทธศาสตร์ และมอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์” และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” โดยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานรายนามผู้เข้ารับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์” และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” ในการนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ได้เข้ารับโล่รางวัล “ศิษญ์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์”

21741332_876145182538832_4477595877466337204_o 21731683_876144939205523_616628781703561772_o 21728959_876146069205410_2451874632387887130_o 21740717_876145882538762_9161594833285292716_o

21741105_937589113077074_8400085008847878786_o 21743414_876147019205315_5054086759548346022_o 21743693_876147079205309_8901933292207469438_o 21743524_876147222538628_599550169462681074_o 21753372_937589033077082_7593084481744839470_o 21743825_937589123077073_1019552384745772032_o

พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย                         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

_MG_9829 _MG_9799
จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายแด่บุรพาจารย์คณะพุทธศาสตร์ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

_MG_0056 _MG_9702 _MG_9696 _MG_0072

ภาพ & ข่าว : Mcu Tv-Channel