ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

0
55

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐

_MG_0024 _MG_0018 _MG_0026 _MG_0001 _MG_0038 _MG_0035

ประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ส่วนธรรมนิเทศ, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกองสื่อสารองค์กร

_MG_0040 _MG_0048 _MG_0057 _MG_0059 _MG_0062 _MG_0065 _MG_0066

ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

______________________________________
ภาพ&ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร

peut être trouvé ici>