พิธีเปิด “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่รุ่นที่ ๑)

0
35

วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่รุ่นที่ ๑) ระหว่าง วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14053808_665638876922798_1648687490865444854_o 14068605_665639570256062_8936048846514631782_o 14086189_665639106922775_2887163326263215637_o 14107622_665639053589447_1659339779619313574_o 14107622_665639156922770_389677753800666454_o14115642_665639206922765_4865336675205718744_o14115642_665639206922765_4865336675205718744_o 14124560_665639480256071_2239525798703811072_o 14125076_665638933589459_2437155802816895719_o 14125155_665639440256075_1358734515227553606_o 14125748_665639473589405_2732304658149875826_o14138112_665639216922764_2095199110289566124_o 14138653_665639443589408_3155150232224760620_o 14138785_665639006922785_4533606745790253079_o 14188401_665639246922761_7117343198310129750_o