“โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ รุ่นที่ ๑)

0
37

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ร่วมอบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ รุ่นที่ ๑) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14107790_667835510036468_2502851822523041703_o 14124552_667835470036472_6031447455856100261_o 14125601_667835733369779_3056571177698380274_o14125733_667835606703125_7392932723874263783_o 14188447_667835436703142_4023442169737076386_o 14195465_667835623369790_792597746240287447_o 14195950_667835850036434_6009828492591019278_o14202525_667835710036448_7275782554993392977_n 14205978_667835280036491_8854570482568941166_o 14206102_667835010036518_5356602635042128154_o 14207719_667835146703171_8599151936584935731_o14207798_667835950036424_8895914449311118869_o 14207875_667835480036471_8932382002682070415_o 14231129_667835513369801_6532960608351047660_o 14231167_667835616703124_4213813060957237774_o