พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

0
48

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

20170724_๑๗๐๗๒๕_0086 20170724_๑๗๐๗๒๕_0089

จากนั้น รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวอาเศียรวาท

_MG_0185 _MG_0192 20170724_๑๗๐๗๒๕_0070 _MG_0192 _MG_0185

ต่อจากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โอกาสนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

_MG_0216 _MG_0220 _MG_0219 _MG_0254 _MG_0263

_MG_0301 _MG_0160 _MG_0177 _MG_0198 _MG_0202 _MG_0280 _MG_0259 _MG_0295 _MG_0321 _MG_0322

____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร