งานอายุวัฒนมงคล พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

0
33

วันที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมงานอายุวัฒนมงคล พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

14138822_669259283227424_6110549529631204475_o 14188229_669259366560749_6065838015042401417_o 14188360_669258929894126_7332355718610504025_o14195431_669258899894129_4034392522741673700_o 14195969_669259136560772_8090193132017461640_o 14196048_669258989894120_4378952046091093939_o 14196181_669259216560764_4900419268472446854_o14207713_669259059894113_843632021927617043_o 14231205_669259403227412_6199994548443654349_o 14231993_669259379894081_5473336950039712655_o 14241433_669259399894079_6977065215728945103_o