“ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา”

0
21

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ประธานในการประชุมกล่าวต้อนรับ
พลอากาศเอกอาคม กาญจนหิรัญ ประธานอนุกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

19601044_836507259835958_2641365414205600759_n
โดยในการนี้มีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ด้านการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ๒ ฉบับ
คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ และร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนสถานการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

19731946_836507319835952_2924781033238944330_n 19642791_836507323169285_3703888263828102750_n 19601547_836507336502617_7992801925779676844_n 19601059_836507339835950_9150259942437625425_n 19657266_836507409835943_880226574602800700_n 19598665_836507586502592_4664045007505635702_n 19598884_836507266502624_8171463803840208628_n 19598956_836507609835923_4134098863633299347_n 19601222_836507416502609_2677747244978283155_n 19601292_836507546502596_594202783353960324_n 19665179_836507426502608_4852691870563241943_n 19601476_836507273169290_4072718865375400201_n 19731890_836507423169275_3750964008378663778_n 19693403_836507269835957_8266961846092676485_o

_________________________________
ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel