พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

0
30

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบรรชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และ ๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง ปัจจุบันได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในปีเดียวกันได้มีการขยายพื้นที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมาที่ทำการแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม ๓๖ ไร่เศษ เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นเวลา ๓๐ ปี ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดป้ายอาคารหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

19453161_4289972691112035_8075007353997583623_o 19399064_830466820440002_7397804780233629695_n 19399965_830466943773323_4792536255032758860_n 19429825_830466817106669_7579079471925182525_n 19430033_830467240439960_2245651868548774998_n 19441766_4289972314445406_8148305871421331916_o

คณะผู้บริหารจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารดังกล่าว และปลูกต้นไม้มงคลหลากหลายชนิด  ต้นชะเอมเทศ           ต้นมะหาด ฯลฯ

19399070_830466833773334_1274099324795543074_n 19399125_830467370439947_3538069788496126192_n 19248132_830467280439956_1903480510762524520_n 19510360_830467383773279_1934389434450960893_n 19399899_830467373773280_6953805812341631141_n 19417577_4289972677778703_4388573050253049416_o 19420633_830467080439976_4101164340344669164_n

จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.แสดงปาฐกถาเรื่อง “๓๐ ปี มจร วิทยาเขตแพร่กับไทยแลนด์ ๔.๐” ณ หอประชุมนวมินทรราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

19366466_830467677106583_853691467386732966_n 19247731_830467710439913_1144315707755969670_n 19424481_830467943773223_4589214193610793280_n 19397079_830468047106546_4915304182941860797_n 19420892_830467680439916_1831185387378547068_n 19430050_830468013773216_267229912722746507_n 19430175_830467960439888_6128990006704564743_n

____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร