งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แด่ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

0
26

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ทุนการศึกษา งานสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

14195924_674742872679065_837752420343705701_o 14289828_674742772679075_6063934116552358859_o 14289988_674742352679117_2924535155832897369_o 14292256_674742826012403_7953437568725951953_n14305268_674933455993340_8764004849761310977_o 14305332_674933382660014_2831649906731283620_o 14310553_674933419326677_1242270361465890509_o 14311352_674933502660002_4789004187486186941_o14322314_674742226012463_3228857287347033205_n 14324563_674742532679099_4863806846703343423_o 14324563_674742759345743_7079931527693426722_o 14352039_674742279345791_4697448019468460825_o14362551_674742442679108_3602716674790286945_o 14362714_674933442660008_9147663678263740462_o 14368907_674742282679124_616721717902447786_n 14370293_674933329326686_1607434392901133783_n 14379810_674933375993348_5629158861656347227_o