ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

0
38

18359263_805639402922744_4986126108949914226_o 18278962_805639256256092_8213051323288444845_o 18319389_805639139589437_4020316010640635608_o 18319225_805639266256091_6846602461155074917_o 18358747_805639672922717_8551040779414026139_o 18358882_805639619589389_2450039391994279583_o 18359476_805639346256083_4071097208119427252_o 18404208_805639686256049_3595042405263040107_o 18319166_805639126256105_1636510211595918342_o 18320581_805639496256068_8773906378644814726_o 18320812_805639626256055_2004193314034368305_o 18359435_805639556256062_7470415687801294386_o

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กับผู้นำชาวพุทธ และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประชุมจาก 84 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการจัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ว่า การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จากนี้จะรวบรวมเป็นรายงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติในการบำบัดความเครียด ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560 ที่จะเกิดขึ้นนี้

________________________
ภาพ&ข่าว : MCU TV-CHANNEL