พิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย ” ศาลา ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”

0
36

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร  ร่วมงานพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย ” ศาลา ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)” เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

14289797_675089015977784_2592219434234564428_o 14310335_675087902644562_595558574728323594_o 14310441_675089152644437_121303575626422847_o 14311315_675088852644467_8122314275660635744_o14324576_675087475977938_2871410445380857585_o 14324690_675087995977886_9179330201727260156_o 14352019_675087899311229_2553022959408388946_o 14352132_675089189311100_8828434865169719784_o14352300_675089382644414_8380888159932109354_o 14361243_675087685977917_2107270527387932231_o 14361288_675087499311269_3369290239302499845_o14311426_675089239311095_7860488920218634926_o 14311446_675089385977747_2376013747595251263_o 14324278_675087689311250_7691982424837632572_o 14324429_675089199311099_5812007059452454008_o