ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

0
30

18076517_799515556868462_6912663482142218047_o

เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมร่วมกับ true togetherและบริษัท mediapoint โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ที่จะจัดขึ้นนี้ ณ อาคาร Tipco ชั้น ๑๑ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

18121348_799515910201760_438151087112695091_o 18077158_799515756868442_8070712526350990504_o 18077387_799515630201788_2897605609434785983_o 18121040_799516046868413_4406091911952191035_o 18121234_799515903535094_7868396792416320379_o 18121266_799515900201761_8556273099435307652_o 18121312_799515783535106_2728404983171932611_o 18121348_799515910201760_438151087112695091_o 18121779_799515780201773_2026026137561205243_o 18121813_799515626868455_5844371554111519416_o 18121928_799515566868461_6763867151915683374_o 18155921_799516053535079_1437499918575222416_o 18155964_799515563535128_1715747197501620929_o 18155969_799515913535093_1410220217998915841_o 18156454_799515650201786_1166313354870750452_o 18156498_799516006868417_801496408260476307_o 18192313_799515740201777_6573910326507777019_o 18192759_799515560201795_2529486713361659652_o 18193344_799515656868452_1005749703430700043_o
________________________________
ภาพ&ข่าว : MCU TV-CHANNEL